fbpx

Samorząd Studencki

Władze Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej:
  • Przewodniczący - 
  • Zastępca - 
  • Skarbnik - 

Samorząd Studencki WSPS, m.in.:

  • broni praw i interesów studentów WSPS,
  • na wniosek zainteresowanych studentów wyznacza swojego przedstawiciela, który uczestniczy w egzaminach komisyjnych, bez prawa oceny odpowiedzi,
  • uczestniczy w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez organy WSPS na cele studenckie,
  • uczestniczy w działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów WSPS,
  • opiniuje projekty uchwał zarządzeń i decyzji organów Uczelni dotyczących bezpośrednio studentów,
  • ustosunkowuje się do naukowych, kulturalnych, turystycznych, sportowych i innych inicjatyw studentów.
Do pobrania:

 

Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce